Võta ühendust
vahekohus@sofi.ee

Kohtunikud

Vaidlusi lahendavad Sotsiaalse Finantseerimise Vahekohtu vahekohtunikud:

  • Andres Past, vandeadvokaat ja vahekohtunik alates 1995. aastast
  • Rait Sarjas, vandeadvokaat
  • Küllike Namm, vandeadvokaat

Vahekohtu kohtunikeks on vähemalt õigusteaduse magistrikraadiga kogenud ning sõltumatud juristid ja vandeadvokaadid. Vaidluse lahendab üldjuhul kirjalikus menetluses üks kohtunik, kes määratakse kohtunike nimekirjast rotatsioonipõhimõttel.