Võta ühendust
vahekohus@sofi.ee

Lõivud

Hagi esitamisel on vahekohtumenetluse lõivud väiksemad kui riigilõivud.

Lõivude suurused on ära toodud vahekohtu lõivu tasumise juhendis. Asja lahendamine vahekohtus piirneb üksnes üheastmelise menetlusega ning otsuste puhul üldjuhul asja sisu osas apellatsiooni- ja kassatsioonimenetlus puudub.

Vahekohtu lõivudega saate tutvuda siin: