Milliste menetlustega võib pöörduda vahekohtusse?

Milliste menetlustega võib pöörduda vahekohtusse?

Vahekohus võtab menetlusse rahalisi vaidlusi, mis tõusetuvad era- ja eraõiguslike juriidiliste isikute vahel sõlmitud laenu-, järelmaksu- ja rendilepingutest ning mille kohta pooled on sõlminud kirjaliku kokkuleppe vaidluse lahendamiseks andmises Sotsiaalse Finantseerimise Vahekohtule.

Vahekohtu kohtunikeks on vähemalt õigusteaduse magistrikraadiga kogenud ning sõltumatud juristid ja vandeadvokaadid. Vaidluse lahendab üldjuhul kirjalikus menetluses üks kohtunik, kes määratakse kohtunike nimekirjast rotatsioonipõhimõttel.